Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9!-CPALead
Landing Preview

Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9!

Offer Details

Payout
$3.26
Category
Other
Country
CY
Status
enabled

Added Time:

Updated Time:

2018-03-16

2018-04-20

Contacts

Network
Network
Email
Phone
Skype

Description

Settings

Screen
Responsive

Text link
Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9!

3G, Wi-Fi

3G flow
PIN

Carriers

Cyta/Voda, MTN

MO

OS / devices
All

Not allowed

No Misleading Marketing, No use of trademarks; all creatives must be pre-approved.