Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9!

Status: Attention! This offer has been disabled at 2018-05-03

updated 21 days ago

Description:

Settings

Screen
Responsive

Text link
Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9!

3G, Wi-Fi

3G flow
PIN

Carriers

Cyta/Voda, MTN

MO

OS / devices
All

Not allowed

No Misleading Marketing, No use of trademarks; all creatives must be pre-approved.

Choose this special Other offer for Other traffic as your key to successful promotion! No other offer brings you as much profit as Κερδίστε τώρα το καινούριο Samsung S9! Affiliate Program! A Other offer could be promoted at $3.26 on the CPA, it is available only for Affbank affiliates!

Similar viewed: